perspectief-uitsnede.jpg

Op zoek naar perspektief?

Intensieve persoonlijke begeleiding

Fit voor de arbeidsmarkt

Intervisie en detachering

De nieuwe intermediaire werkgever

Nieuw Perspektief BV heeft een aantal concrete en innovatieve mobiliteitsoplossingen voor ambtenaren met een financieel aantrekkelijke regeling voor werkgever en werknemer.

Als gevolg van de te verwachten bezuinigingen, herstructurering en veranderende dienstverlening, zal de werkgelegenheid in het openbaar bestuur de komende jaren blijven dalen. Dat leidt onvermijdelijk tot boventalligheid. De verschillende overheden zullen taken afstoten en aan veel functies specifieke eisen gaan stellen.

Niet iedereen die boventallig dreigt te worden zal daarom intern herplaatst kunnen worden. Er zal ook buiten de overheid bij de verschillende marktpartijen naar werk gezocht moeten worden. Daarom heeft Bureau Streefkerk, al sinds 2002 actief en succesvol in outplacement, re-integratie, detachering en loopbaanbegeleiding, in 2011 Nieuw Perspektief BV opgezet.

Nieuw Perspektief BV is de intermediaire werkgever die voormalig overheidspersoneel in dienst neemt en hen begeleidt van werk naar werk.