De voordelen van de mobiliteitsbaan op een rij

Voor de werknemer:

 • Behoud van bestaande arbeidsvoorwaarden gedurende de mobiliteitsbaan (inclusief ABP pensioenopbouw, nabestaandenpensioen en IZA/IZZ Zorgverzekering).
 • Optimale benutting van tijd voor het vinden van een nieuwe baan.
 • Intensieve, persoonlijke begeleiding op maat door ervaren professionals.
 • Ontstaan van nieuwe positieve energie door te werken aan persoonlijke ontwikkeling en perspectief op een passende baan.
 • Genereren van extra inkomen bij detachering.

Voor de ex-werkgever:

 • Een sociale, structurele oplossing voor boventallig personeel.
 • Aanzienlijke kostenbesparing ten opzichte van langjarige financiële verplichtingen, met risico op ziekte, re-integratiekosten of slepende juridische procedures.
 • Inverdieneffect bij detachering en interim-oplossingen en terugverdieneffect bij snel resultaat.
 • Geen onrust bij de achterblijvers en direct ruimte voor de herschikking van taken binnen de organisatie.

Voor de nieuwe werkgever:

 • Een passende en gekwalificeerde kandidaat bij vacatures.
 • De medewerker heeft gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling en kan direct met hernieuwde energie aan de slag.
 • Mogelijkheid om de kandidaat tegen aantrekkelijke condities op interim-basis of detachering te leren kennen.